Heeft u in 2021 een schenking ontvangen? Vergeet dan niet op tijd uw aangifte schenkbelasting te doen. Uw aangifte moet vóór 1 maart 2022 bij de Belastingdienst binnen zijn. U kunt uw aangifte ook digitaal indienen. Hoe u dat doet vertellen we u hier.

Wanneer moet u aangifte schenkbelasting doen?

U moet aangifte schenkbelasting doen als de waarde van de schenking in 2021 meer bedroeg dan het bedrag van de vrijstelling. De vrijstelling was voor schenkingen van uw ouders € 6.604, voor schenkingen van anderen € 3.244.

Let op! Dit bedrag geldt per schenker. Als u meerdere schenkingen hebt ontvangen van dezelfde schenker, dan moet u deze bedragen bij elkaar optellen. Dit geldt ook wanneer u een schenking heeft ontvangen van twee personen die elkaars partner zijn of als u en uw partner een schenking hebben ontvangen van dezelfde persoon.

Let op! De Belastingdienst zal u niet verzoeken om een aangifte in te dienen. U moet dus zelf actie ondernemen.

Hogere vrijstelling in sommige gevallen

Soms geldt er een hogere vrijstelling, bijvoorbeeld bij aankoop van een woning. U moet dan wel aangifte doen en hierin verzoeken om de vrijstelling toe te passen. U betaalt dan geen schenkbelasting tot het bedrag van de vrijstelling.

Aangifte schenkbelasting kan op elk moment

U kunt uw aangifte schenkbelasting op elk moment van het jaar doen. U hoeft dus niet te wachten tot het volgende kalenderjaar.

Tip! Voor schenkingen in het jaar 2022 kunt u vanaf maart ook digitaal aangifte doen.

Vragenlijst

De aangifte schenkbelasting is in feite een vragenlijst die erop gericht is te bepalen hoeveel schenkbelasting u verschuldigd bent. De vragen hebben onder andere betrekking op de waarde van hetgeen u verkregen heeft en hoe u die waarde kunt bepalen.

Uitstel aanvragen

Als u een brief hebt gekregen waarin staat dat u aangifte schenkbelasting moet doen, kunt u uitstel aanvragen vóór de inleverdatum die op de aangiftebrief staat. U krijgt dan vijf maanden uitstel.

Tip! Als u op tijd uw aangifte schenkbelasting doet, voorkomt u belastingrente.

Heeft u langer uitstel nodig, dan kunt u alleen uitstel aanvragen met behulp van een formulier. U moet dit downloaden, invullen en opsturen naar de Belastingdienst. Vanzelfsprekend kunnen wij dit ook voor u oppakken.

Geschreven door:

Belastingadviseur Stefanie Thonhauser

mr. Stefanie Thonhauser REP

Belastingadviseur en estate planner