Wanneer u enkele jaren buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt, dan bent u in die periode in Nederland wellicht niet verzekerd geweest voor de AOW. Dit betekent dat u vanaf de voor u geldende AOW-leeftijd recht heeft op een lager AOW-pensioen. Om dit te voorkomen kunt u zich vrijwillig verzekeren.

Strengere voorwaarden

Wilt u ontbrekende AOW-opbouwjaren inkopen, dan kunt u alleen onverzekerde jaren inkopen als u in die jaren niet verplicht verzekerd bent geweest krachtens een ouderdomsverzekering in een ander land. Bovendien gelden per 24 maart 2014 ook de volgende voorwaarden:

  • U kunt alleen inkopen als u op het moment van inkoop in Nederland verplicht verzekerd bent voor de AOW én u hier werkzaam bent, hetzij als werknemer, hetzij als zelfstandige (de arbeidsvoorwaarde).
  • U moet minstens vijf jaar verplicht verzekerd zijn geweest voor de AOW (verzekeringsvoorwaarde) én ten minste vijf jaar in Nederland in dienstbetrekking of als zelfstandige hebben gewerkt (arbeidsverledenvoorwaarde).

Let op!
De Tweede en Eerste Kamer moeten nog instemmen met de aanscherping van de inkoopregels voor een vrijwillige AOW-verzekering. Zodra die instemming er is, werkt de aanscherping terug tot en met 24 maart 2014. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) houdt sinds 24 maart al rekening met de strengere voorwaarden.

Minimumpremie fors omhoog

Voorts is bekend geworden dat ook de minimum-inkooppremie fors omhoog is gegaan met terugwerkende kracht naar 24 maart 2014. Voor de vaststelling van de minimumpremie wordt niet langer uitgegaan van het feitelijk genoten inkomen en het minimumpremiepercentage in het verleden.
De minimumpremie voor elk in te kopen jaar wordt gelijkgesteld aan de premie die in het jaar van inkoop verschuldigd zou zijn over het wettelijk minimumloon. Dit betekent een forse premiestijging.

Bedroeg de minimumpremie per in te kopen jaar eerst € 507, dat wordt nu € 2.429.
Is uw inkomen in een jaar hoger dan het wettelijk minimumloon, dan hangt de premie af van uw werkelijke inkomen in dat jaar. Er is wel een maximumpremie. Die is voor dit jaar vastgesteld op € 5.069.

Geschreven door:

Belastingadviseur Ramon de Jong

mr. Ramon de Jong

Belastingadviseur