Het kabinet heeft de vormgeving van de baangerelateerde investeringskorting (BIK) bekendgemaakt. Het wetsvoorstel is in oktober 2020 naar de Tweede Kamer gezonden.

De BIK is bedoeld om tijdens de huidige coronacrisis investeringen te stimuleren en geldt voor investeringen in de periode 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022. We zetten in dit artikel uiteen wat de BIK voor u als ondernemer kan betekenen.

BIK brengt voordeel voor mkb-bedrijven

Via de BIK kunt u 3% van uw investeringsbedrag tot € 5 miljoen verrekenen met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag kunt u 2,44% van het bedrag boven deze grens verrekenen.

Let op! De percentages voor 2022 staan nog niet vast en zijn afhankelijk van een evaluatie van de regeling eind 2021.

Ondergrens € 20.000

De BIK kan per jaar vier keer worden aangevraagd. Er geldt per aanvraag een ondergrens van € 20.000 en per bedrijfsmiddel een ondergrens van € 1.500. Dit betekent dus dat u uw investeringen goed moet monitoren!

Verrekenen met loonheffing

De BIK kan verrekend worden met de loonheffing en is daardoor alleen interessant voor bedrijven met personeel. Hierdoor is het voordeel van de regeling ook niet afhankelijk van de winst.

Samen met investeringsregelingen

De BIK kan worden verkregen naast de bestaande investeringsregelingen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA). De BIK geldt alleen voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen.

In de onderstaande voorbeelden wordt weergegeven wat de overheid bijdraagt aan uw investeringen:

rekenvoorbeeld verdere voorwaarden bik

Laatste betaling

De laatste betaling van een investering moet tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 liggen. Let op! Een laatste betaling van een investering tussen 1-10-2020 en 31-12-2020 komt niet in aanmerking voor de BIK. De investering moet binnen zes maanden na volledige betaling in gebruik zijn genomen. Verder gelden er een aantal voorwaarden die vergelijkbaar zijn met die van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

BIK aanvragen vanaf 1 september 2021

Bedrijven die investeren kunnen vanaf 1 september 2021 de BIK aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Na ontvangst van een BIK-verklaring, kunt u de BIK verrekenen met de loonheffing. RVO geeft een dergelijke verklaring af binnen 12 weken na ontvangst van de aanvraag. De verrekening met uw loonheffingen vindt dus op zijn vroegst eind 2021 plaats.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Indien bedrijven een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting vormen, kunnen alle investeringen worden samengeteld voor de BIK aanvraag. Dit betekent bijvoorbeeld dat BIK mogelijk is voor investeringen die binnen de fiscale eenheid worden verhuurd. Een aanvraag fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met ingang vanaf 1 oktober 2020, kan nog ingediend worden tot 31 december 2020.

Samenwerkingsverband

Indien een samenwerkingsverband (vof, cv of maatschap) personeel heeft en investeringen doet, dan kunnen ook de investeringen van de firmanten c.q. vennoten of maten zelf worden aangemerkt als investeringen van het samenwerkingsverband.

Uitgesloten investeringen

Er is geen BIK mogelijk voor onder andere woonhuizen, gronden met inbegrip van de ondergrond van gebouwen, personenauto’s, vaartuigen voor representatieve doeleinden en bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur met uitzondering van verhuur binnen de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.