Grensarbeiders die 150 kilometer of meer van de grens af wonen, genieten een belastingvoordeel. De Europese Commissie vindt dat deze regeling in strijd is met het vrije verkeer van werknemers.

In Nederland geldt een speciale regeling voor mensen die vanuit het buitenland in Nederland komen werken en voor werknemers die in bepaalde landen buiten Nederland gaan werken. Met deze regeling wordt het (belastbaar) inkomen van de werknemer onder bepaalde voorwaarden met 30% verlaagd. 

De Commissie denkt dat deze 30%-regeling kan leiden tot een vorm van belastingontwijking, als de werkelijke extra territoriale kosten veel lager liggen dan de 30% vergoeding. Dat zou het geval kunnen zijn als iemand niet daadwerkelijk vanuit het buitenland naar Nederland verhuisd, maar als forens reist. De Commissie vindt dat Nederland dat moet kunnen voorkomen,  en de bestrijding van de belastingontwijking kan een rechtvaardiging zijn om de vrijheden uit het EU-verdrag te beperken. Ook is de Commissie van mening dat de 150km-grens een geschikt criterium is om te vermijden dat forenzen gebruik kunnen maken van de 30%-regeling. Echter, volgens de Commissie gaat dit criterium veel verder dan nodig is om de doelstelling te bereiken. 

Om hun kritiek te illustreren, maakt de Europese Commissie een vergelijking van twee werknemers uit het buitenland die bij een in Nederland gevestigde werkgever in dienst treden en gebruik willen maken van de 30%-regeling:

  • In het ene geval woont de werknemer, voordat hij in Nederlandse dienst komt, in Namen (België) en gaat werken in Groningen. De afstand tussen de woonplaats Namen en de werkplaats Groningen is ongeveer 410 km. In deze situatie komt de werknemer niet in aanmerking voor de 30%-regeling omdat Namen hemelsbreed minder dan 150 km van de Nederlandse grens ligt.
  • In het andere geval woont de werknemer, voordat hij in Nederlandse dienst komt, in Parijs (Frankrijk) en gaat werken in Heerlen. De afstand tussen de woonplaats Parijs en werkplaats Heerlen is ongeveer 416 km. In deze situatie komt de werknemer komt wel in aanmerking voor de 30%-regeling omdat Parijs hemelsbreed meer dan 150 km van de Nederlandse grens ligt (uiteraard moet de werknemer ook aan alle overige voorwaarden voldoen).

 Men vindt niet dat de tweede situatie zodanig anders is dan de eerste, dat in het tweede geval de 30%-regeling wel van toepassing kan zijn. De Commissie heeft haar standpunt kenbaar gemaakt in een opinie voor het Europese Hof van Justitie lopende procedure. Wij houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Meer informatie en ondersteuning

Voor meer informatie en/of ondersteuning kunt u contact opnemen met uw DRV-adviseur of uw dichtstbijzijnde DRV-vestiging.